Transit door een HRA? Minimaliseer de risico’s en maximaliseer de dekking met hulp van SL marine!

High Risk Area's

Of het nu de Indische Oceaan, de Golf van Guinee of een ander hoog risico-gebied betreft: piraterij is een probleem dat al eeuwenlang bestaat. In verschillende delen van de wereld lijkt het zelfs gemeengoed te zijn. Bovendien lijkt het, ondanks vele internationale anti-piraterij missies, voorlopig nog niet te zijn uitgeroeid. Voor zowel de individuele schepen als de wereldhandel zelf heeft piraterij verstrekkende gevolgen en lopen de kosten inmiddels in de miljarden. Naast het afsluiten van additionele verzekeringen zijn schepen verplicht dure preventieve maatregelen te nemen, bemanning te trainen en zelfs gewapende teams aan boord te laten.

Specialisatie in anti-piraterij

Gelukkig weet SL marine precies hoe u de risico’s minimaliseert en de dekking optimaliseert. Via SL marine blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inside-information over piraterij. Zo zijn we een 'affiliate member' van de welbekende SAMI (Security Association for the Maritime Industry) en volgen samen met hen de veranderingen, op het gebied van piracy, op de voet. Met deze up-to-date kennis zijn we vaak een stapje verder dan menig concurrent. Zo weten we uw kosten én risico’s zo laag mogelijk te houden wanneer u een High Risk Area doorkruist.

SL marine vindt kennisdeling belangrijk en helpt u graag bij uw vraagstukken. Schroom niet te bellen met uw specifieke vragen of om informatie omtrent de huidige situatie… We helpen u graag.